Bemutatkozunk

nike romaleos ii power lifting cheapbestselected.com
New Balance China Fake 580 MRT580DD click here now
Adidas Adizero Three Stripe Life, Adidas Adizero 8. 0 3 Stripe Life adidas adizero three stripe life, adidas adizero 8. 0 3 stripe life

Békéscsaba Megyei Jogú Város Bemutatkozó filmje:
https://www.youtube.com/watch?v=6QiD-qrp7jo#t=133

A Békéscsabai Városi Polgárőrség 1995. évben alakult, akkor még a Lencsési Polgárőrség
néven és kezdte meg a működését a Lencsési lakótelepen és a hozzátartozó külterületeken

Az eltelt évek során bebizonyosodott, hogy nagyobb szükség
van a polgárőrök önkéntes munkájára, mint azt a tagság az alapítás idején gondolta.
Az Egyesület ezért elhatározta, hogy felnő az elvégzendő feladatokhoz és taglétszámát
napról-napra növelte, amely jelenleg 132 fő. A járőrözési útvonalait kiterjesztette
Békéscsaba Megyei Jogú Város teljes közigazgatási területére és megalakította
a Mezőmegyeri és Fényesi városrészekben is csoportját, valamint 2002. évben felvette
a Békéscsabai Városi Polgárőrség Egyesület nevet.
Az Egyesület tagjai szolgálataikat napi rendszerességgel végzik. A Békéscsabai Városi Rendőrkapitánysággal a kapcsolat jónak nevezhető.
A tagság jó együttműködést épített ki a Békéscsaba Megyei Jogú Város Közterület-felügyet
és Mezőőri szolgálatával.
Az Országos Polgárőr Szövetség Elnöksége 2004. évben
az "Év Polgárőr Egyesülete" kitüntető cím átadásával ismerte el a polgárőri mozgalomban
kiemelkedő tevékenységet végző egyesületet.

Az egyesület céljai:

A társadalom és az egyén közös érdekeinek kielégítése céljából  Békéscsaba közigazgatási
területén a közrend és közbiztonság védelme, a bűncselekmények csökkentése, a
közbiztonság javítása, a gyermek- és ifjúságvédelem, gyermekek veszélyeztetettségének
megelőzéséről és megszüntetéséről gondoskodás. Környezetvédelem, együttműködés
mindazokkal, akik a környezet védelme érdekében együttműködnek. Közrend és a
közlekedésbiztonság, a bűncselekmények megelőzése és a baleset-megelőzés, az
államhatár őrizete, a határrend fenntartása, a gyermek- és ifjúságvédelem, valamint
a környezetvédelem érdekében önkéntes társadalmi munkát végez, a Magyar Köztársaság
alkotmányos rendjével összhangban. A bűnalkalmak korlátozásával az ismertté vált
bűncselekmények számának mérséklése, a közbiztonság javítása, a lakosság és a
bűnüldöző, valamint a rendvédelmi szervezetek közötti bizalom és együttműködés
erősítése. A társadalmi munkában végzett bűnmegelőzési, közbiztonsági, megelőző
vagyonvédelmi, a gyermek- és ifjúságvédelmi, baleset-megelőzési és a környezetvédelmi
tevékenység, valamint a Szomszédok Egymásért Mozgalom népszerűsítése, az e tevékenységre
vonatkozó ajánlások, javaslatok véleményezése, kidolgozása és közvetítése.

Az egyesület munkája

Természet-és Környezetvédelemi csoport

A tagság felvállalta a "Tiszta Békéscsabáért" Város kép kialakítása érdekében a
kapcsolattartást a Békéscsaba Megyei Jogú Város Közterület-felügyelet és Mezőőri
Szolgálatával a közös környezetvédelmi járőr és figyelőszolgálatok teljesítése
érdekében továbbá a Fecó-Ferr-Fém Bt-vel takarítási és veszélyes hulladék begyűjtési
akciók megszervezése és végrehajtása céljából. Ezenfelül a tájékoztató jellegű
környezetvédelmi előadások megtartását és figyelem felhívó szóró lapok készítését
is nagy lelkesedéssel végzik a polgárőrök.

Baleset-megelőzés
Az Egyesület több éve tagja a Városi Baleset-megelőzési Bizottságnak. Feladata a
Városban működő Baleset-megelőzési és a közlekedés rendészeti szervekkel együttműködve
közös közlekedés rendészeti akciókban közreműködés továbbá közlekedés biztonsági
vetélkedők, rendezvények lebonyolítása, megszervezése.

Járőrszolgálatok

A Városi Polgárőrség tagjai napi rendszerességgel 10-12 órás beosztásban végeznek
bűnmegelőzési célú gépkocsizó járőrszolgálatot az Egyesület Suzuki SX4 típusú
gépkocsijával. A polgárőrök szolgálat teljesítésük során formaruházatot és "POLGÁRŐRSÉG" feliratú
láthatósági mellényt viselnek. A szolgálatban lévő polgárőrök állandó URH-rádió
kapcsolatban vannak a Békés Megyei Rendőr-főkapitányság Központi ügyeletével.
A gépkocsizó és gyalogos járőrszolgálatot végző polgárőrök Békéscsaba Megyei
Jogú Város teljes közigazgatási területét ellenőrzik és bejelentésre a helyszínre
vonulnak. Ezen felül biztosítják az Önkormányzati és sport rendezvényeket továbbá
ünnepek alkalmával megerősített járőr szolgálatot teljesítenek. Ezen felül szolgálataik
során Matrix-police rendszám azonosító (lopott gépkocsik kiszűrésére alkalmas)
GPS készülékkel ellenőrzik éjszaka a Városunkon áthaladó gépjárműforgalmat. Az
Egyesületen belül Fényes és Mezőmegyer területén külön helyi aktív polgárőr csoportja
működik. Az Egyesület minden tagja "polgárőri alapismereti" vizsgát tett és rendszeres
oktatásokon vesz részt, így Békéscsaba Megyei Jogú Város polgárai jól felkészült
és önzetlen polgárőrök segítségére számíthatnak.

Az egyesület Mezőmegyeri csoportja

2007. január 31-én Hricsovinyi Tamás Önkormányzati képviselő Úr kezdeményezésére az
egyesület tagsága meg alakította a Mezőmegyeri polgárőr csoportját 6 fő helyi
jelentkezővel és kezdte meg működését a Békéscsaba Megyei Jogú Város Közigazgatási
területéhez tartozó Mezőmegyer területén. Bővebb információ Mezőmegyer hivatalos
honlapján: www.mezomegyeren.hu

Az egyesület Fényesi csoportja

A Fényesi csoport 2006. évben alakult meg Gergely Tamás a Fényesért Egyesület vezetője
és 8 fő helyi lakos kezdeményezésére. A csoport Tímár Ella képviselő Hölgy támogatásának
köszönhetően 2 db. járőr kerékpárt kapott szolgálati feladatok ellátására. A
csoport tagjai az eltelt időszak alatt a rendszeresen végzett járőrszolgálataikkal
bebizonyították, hogy a Békéscsaba Megyei Jogú Város Közigazgatási területéhez
tartozó Fényes területén is nagy szükség van a polgárőrök társadalmi munkában
végzett bűnmegelőzési tevékenységére.

Matrix Police rendszámkereső rendszer

Matrix Police rendszámkereső rendszer A
Békéscsabai Városi Polgárőrség tagjai szolgálataik során Matrix-police rendszám
azonosító (lopott gépkocsik kiszűrésére alkalmas) készülékkel ellenőrzik a gépjárműveket.
A Matrix Police magyar szabadalom, jelenleg a legkisebb ismert rendszámfelismerő
berendezés a világon. A készüléket az egyesületünk pályázati úton nyerte el,
elsőként és sokáig egyedüliként a megyében. Segítségével több körözött jármű
megtalálásra került. A Békéscsabai csapat korábban jól szerepelt az országos
autóvadászatokon is, melynek során az több nagyvárosban akcióban végezték a felderítő
munkát. Ezek a szakmai találkozók nagyban segítették a berendezés megfelelő használatának
elsajátítását, és média eseménynek számítva erősítették a polgárőrség kedvező
megítélését.

Rendezvénybiztosító szolgálatok

Az egyesület tagjai rendszeresen biztosítják Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata
által megrendezett Ünnepi és egyéb rendezvényeket. Felkérésre minden Békéscsabai
általános, középiskola , sport egyesület és civil szervezet által megrendezésre
kerülő rendezvényének biztosítását is a lehetőségeik szerint felvállalják. Továbbá
Ünnepek alkalmával megerősített gyalogos és gépkocsizó járőrszolgálatokat végeznek
a lakosság biztonsága és nyugalma érdekében.