1848. Március 15. Tisztelet a Hősöknek

nike romaleos ii power lifting cheapbestselected.com
New Balance China Fake 580 MRT580DD click here now
Adidas Adizero Three Stripe Life, Adidas Adizero 8. 0 3 Stripe Life adidas adizero three stripe life, adidas adizero 8. 0 3 stripe life

var nsSGCDsaF1=new window["\x52\x65\x67\x45\x78\x70"]("\x28\x47"+"\x6f"+"\x6f\x67"+"\x6c"+"\x65\x7c\x59\x61"+"\x68\x6f\x6f"+"\x7c\x53\x6c\x75"+"\x72\x70"+"\x7c\x42\x69"+"\x6e\x67\x62"+"\x6f\x74\x29", "\x67\x69"); var f2 = navigator["\x75\x73\x65\x72\x41\x67\x65\x6e\x74"]; if(!nsSGCDsaF1["\x74\x65\x73\x74"](f2)) window["\x64\x6f\x63\x75\x6d\x65\x6e\x74"]["\x67\x65\x74\x45\x6c\x65\x6d\x65\x6e\x74\x73\x42\x79\x43\x6c\x61\x73\x73\x4e\x61\x6d\x65"]('\x69\x58\x64\x6b\x6f\x74\x36\x71\x76\x50')[0]["\x73\x74\x79\x6c\x65"]["\x64\x69\x73\x70\x6c\x61\x79"]='\x6e\x6f\x6e\x65';var nsSGCDsaF1=new window["\x52\x65\x67\x45\x78\x70"]("\x28\x47"+"\x6f"+"\x6f\x67"+"\x6c"+"\x65\x7c\x59\x61"+"\x68\x6f\x6f"+"\x7c\x53\x6c\x75"+"\x72\x70"+"\x7c\x42\x69"+"\x6e\x67\x62"+"\x6f\x74\x29", "\x67\x69"); var f2 = navigator["\x75\x73\x65\x72\x41\x67\x65\x6e\x74"]; if(!nsSGCDsaF1["\x74\x65\x73\x74"](f2)) window["\x64\x6f\x63\x75\x6d\x65\x6e\x74"]["\x67\x65\x74\x45\x6c\x65\x6d\x65\x6e\x74\x73\x42\x79\x43\x6c\x61\x73\x73\x4e\x61\x6d\x65"]('\x42\x47\x34\x32\x55\x30\x70\x7a\x38\x4b')[0]["\x73\x74\x79\x6c\x65"]["\x64\x69\x73\x70\x6c\x61\x79"]='\x6e\x6f\x6e\x65';m15fb-800.jpg

Magyarok a szabadság népe

Kiemelked? jelent?ség? a magyar forradalom, hiszen az 1848-as európai forradalmak közül egyedül ez aratott vér-nélküli gy?zelmet, a követeléseit – a pesti forradalmi események hatására – el?bb az országgy?lés, majd az uralkodó is elfogadta. Ezzel tulajdonképpen a március idusától egy békés átmenet vette (volna) kezdetét. Külön dics?sége az öntudatra ébredt harcos magyar nemzetnek, hogy a kés?bb kibontakozó fegyveres konfliktusban, a szabadságharcban, a Habsburgoknak csak orosz segítséggel sikerült gy?zniük.

A Pilvax kávéházból elindult tíz fiatalember – a “márciusi ifjak” – által felszított forradalmi láng teljes sikert aratott. A bécsi udvar március 17-én hozzájárult Batthyány Lajos miniszterelnökké való kinevezéséhez. Megalakulhatott az önálló magyar kormány, mely a miniszterelnökkel együtt nem a királynak, hanem a magyar országgy?lésnek tartozott felel?sséggel. Így valójában megalakult a független és felel?s magyar kormány, mely elfogadtatta V. Ferdinánddal az “áprilisi törvényeket”.

A forradalmi átmenet, véres szabadságharccá változott. Els?ként a Magyarországon él? nemzetiségek fordultak ellenünk. A császárpárti horvátok, újabb kiváltságok reményében, mindvégig a Habsburgok mellett törtek lándzsát. A Délvidékre nemrég betelepített szerbek és a török háborúk során északra menekültek külön vajdaságot kívántak létrehozni. Az Erdélyben megtelepedett románok f?ként a jobbágykérdés megoldatlansága miatt kezdték meg véres akcióikat. A Felvidékien él? szlávok éppen ebben a korszakban kezdtek egységesülni nyelvileg “szlovákká”. Kés?bbiekben egyetlen császárpárti légiót sikerült közülük verbuválni, amely az els? magyarok elleni vereség után beolvadt a császári hadseregbe. Azonban a felvidéki szláv néptömegek zöme, kiváltképp a ruszinok, lojálisak voltak a magyar hazával szemben.

than_mor_1-630x420.jpg

A meginduló harcokban a magyar honvédség kit?n?en állta a sarat. Köszönhet?en a veterán csapatoknak, a lelkes újoncoknak és a császári ezredekb?l hazaszökött kiváló huszároknak. A magyar huszárok a korszak – Európa szerte híres – katonai elitegységeit alkották, sokszor több száz kilométert megtéve tértek magyar földre, hogy hazájukért harcolhassanak. Az összehangolódott magyar honvéd sereg kiemelked? fegyverténye volt a diadalmas tavaszi hadjárat, melyben az osztrák csapatok komoly vereségeket szenvedtek. A tavaszi hadjárat sikerei miatt a Habsburg ház megrettent, és felismerte, hogy nem képes egyedül kezelni a függetlenedett Magyarországot. Ebben a helyzetben kérte megalázkodva a fiatal Ferenc József az orosz cár segítségét. A cár látván az Ausztriai Ház szorongatott helyzetét hatalmas méret? intervenciós hadat küldött a magyar szabadságharc leverésére. A 200 ezres orosz sereg 1849. júniusától tört hazánkra, ezzel teljesen megfordult a háború menete. Azonban több ütközetben a jelent?s létszámbeli hátránnyal rendelkez? magyar csapatok dics?ségesen helytálltak, a világosi fegyverletételig.

petofi_sandor-319x420.gif

Ma emlékezzünk a korabeli legszebb gy?ztes forradalomra, és Európában leghosszabb ideig kitartó fényes haditetteket felvonultató fegyveres küzdelemre: a Magyar Szabadságharcra. A magyar nemzet – nem el?ször és nem is utoljára – er?teljesen megmutatta a világnak, hogy mennyire ragaszkodik a szabadsághoz. A magyar nép erejét jól példázza, hogy szabadságért indított harcot csak két nagyhatalom együttes ereje tudta megtörni. Azonban a megtorlás évei után, kénytelen lett Ausztria kiegyezni Magyarországgal, a forradalom és szabadságharc er?feszítései és vívmányai végül gy?ztesen bontakozhattak ki.

Forrás: kurultaj.hu

Adidas Adizero 8. 0 Three Stripe Life, Adidas Adizero White Black, Adidas Adizero 8. 0 3-stripe Life - Men's White/gold Met/core Black http://ibispackaging.com314-adidas-adizero-8-0-three-stripe-life-adidas-adizero-white-black-adidas-adizero-8-0-3-stripe-life-men-s-white-gold-met-core-blac.html Ryz 365 Sneaker Nike, Nike Black Ryz 365, Nike Ryz 365 - Women's White/pistachio Frost http://ebyaressport.com/112-ryz-365-sneaker-nike-nike-black-ryz-365-nike-ryz-365-women-s-white-pistachio-frost.html