Újabb 150 település csatlakozott az Országos Polgárőr Szövetség Bűnmegelőzési mintaprogramjához

250100.jpg

Az Országos Polgárőr Szövetség, az Országos Rendőr-főkapitányság és a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács kiemelt, bűnmegelőzési mintaprogramja Magyarország 250 településén a közbiztonság erősítésére és a lakosság biztonságérzetének javítására. „250 x 100 Biztonság” Az Országos Polgárőr Szövetség, az Országos Rendőr-főkapitányság, a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács folytatja a 2013-ban elindított „100x100 Biztonság” elnevezésű nagy sikerű bűnmegelőzési mintaprogramját és újabb 150 település bevonásával bővíti a résztvevők számát.

A programhoz csatlakozott a Békéscsabai Városi Polgárőrség.
A program időtartama:
2014. szeptember – 2015. december
A program célja:
A lakosság szubjektív biztonságérzetének javítása, a jogsértések számának csökkentése.

A program küldetése:
- Minden településen működjön minta polgárőr egyesület. Törekedjenek a tagfelvételnél a fiatalok és a nők arányának növelésére. Célul tűzzék ki, hogy a lakosság legalább 0.5-1%-a tagja legyen a polgárőr egyesületeknek.

- Ahol nem működik polgárőr egyesület, ott a megyei polgárőr szövetségek a helyi önkormányzatokkal közösen kezdeményezzék a polgárőr egyesület létrehozását legkésőbb 2015. év végére.

- Motiválják a polgárőröket, hogy évente legalább 180-200 óra szolgálatot teljesítsenek.

- A mintaprogram megvalósításához kérjék az önkormányzatok és a polgármesterek támogatását, különös tekintettel az önkormányzati rendészeti szervekkel való együttműködésre.

- A program végrehajtása során a rendőrség szakmai irányítása és felügyelete, koordinációs tevékenysége meghatározó, ezért rendkívül szoros kapcsolatot kell tartani a helyi rendőrség tagjaival - a körzeti megbízottakkal.

- A program végrehajtása során szoros kapcsolatot kell tartani a település lakóival, folyamatosan tájékozódni kell a lakosság biztonsági problémáiról, kiemelten kell figyelni az egyedül élő, idős emberekre.

- A program végrehajtása során a polgárőrök folyamatos kapcsolatot tartsanak a település lakosságával, tájékozódjanak a lakosság biztonsági problémáiról, kiemelt figyelmet fordítsanak az egyedül élő, idős emberekre. Kérjük, legyen aktív közreműködője közbiztonsági mintaprogramunknak, tegyünk együtt lakókörnyezetünk biztonságáért!

- Hamarosan bővebb szakmai anyaggal és tájékoztatóval készülünk a polgárőrök részére.

Forrás: www.opsz.hu