2013 a Polgárőrség legsikeresebb éve

images_7.jpg

Dr. Túrós András, az OPSZ elnöke a polgárőrség legsikeresebb évének nevezte 2013-at. Kifejtette: a kormány stratégiai partnere lett a szövetség, jól vizsgáztak a vonatkozó törvénymódosítások és egymilliárd forint, a tervezettnél háromszázmillióval magasabb összeg jutott az OPSZ-nek. Megújult a szervezeti forma is, mintegy kétezer szervezet csatlakozott a szövetséghez, a tagok száma pedig meghaladja a negyvenegy ezret. Az elnök méltatta a 100x100 Biztonság bűnmegelőzési mintaprogramot is, szavai szerint a kiemelt figyelmet kapott településeken csökkent a jogsértések, bűncselekmények száma. Kitért a tavaszi hóhelyzet és a nyári dunai árvízi védekezés munkájára is, jelezve, hogy előbbiben hatszázan, utóbbiban kétezren vettek részt. Dr. Túrós András elmondta: a polgárőrségnek 2014-ben is a bűnmegelőzésre kell koncentrálnia, emellett meghirdetik a külterületek biztonságának évét és a klasszikus tevékenység mellett éjjeli őrjáratot szerveznek a nagyvárosokban.

letoltes_1_0.jpg

Dr. Kontrát Károly, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára arról beszélt: a polgárőrség státuszának megerősítése nagyban hozzájárult a bűnmegelőzés eredményességéhez. Jelezte: a költségvetésben jövőre egymilliárd-ötvenmillió forint jut a polgárőrség működésére.
Az államtitkár az OPSZ 2014-es terveit méltatva kiemelte: a tanyákon, külterületeken élők biztonsága érdekében többet kell tenni, mert még inkább ki vannak téve a bűncselekményeknek.

papp_karoly3.jpg

Papp Károly: Valamennyi rendőr nevében Köszönöm!
Magyarország valamennyi rendőrének nevében gratulált a polgárőrök 2013-as évben nyújtott teljesítményéhez
Papp Károly Országos Rendőrfőkapitány.

Az Országos Polgárőr Szövetség ünnepi évzáró elnökségi ülésén meghívott vendégként részt vett mások mellett Papp Károly Országos Rendőrfőkapitány is, aki a köszöntő beszédében elmondta: „A közrend és a közbiztonság fenntartása együttgondolkodást, együttes tevékenységet, együttes fellépést igényel. Ez Magyarországon kizárólag a rendőrség fő feladata. De ez nem elég, hogy megfelelő közrend és közbiztonság legyen az országban. Nagyon fontos, hogy a Rendőrséggel együttműködő társszervek, a civil szervezetek, a Bűnmegelőzési Tanács és a fő stratégiai szövetséges az OPSZ egyesületei is oda tegyék magukat, összehangoltan, hatékonyan tegyenek meg mindent annak érdekében, hogy a településeken, a városrészekben, a megyékben, a régiókban, megfelelő közrend és közbiztonság legyen.”

Papp Károly nagyon fontosnak tartja, hogy a Polgárőrséget támogassák az Önkormányzatok. Mint mondta: „Járva-kelve az Országban azt tapasztalom, hogy a Polgárőrség elfogadottsága az országban nagyon magas szintű, nagyon magas értéken jelölt, és az Önkormányzatok többsége nagymértékben támaszkodik a polgárőrök munkájára, tevékenységére szolgáltatásaira.”

evzaro2013_20131221142838_84.jpg

Az OPSZ 2013. februári elnökségi ülésén átbeszélték azokat a főbb stratégiai kérdéseket, amelyeknek a rendőrség-polgárőrség együttműködésében úgy gondolták, hogy megvalósítandó. Azt fogalmazták meg, hogy nem csak országos szinten, nem csak területi szinten, hanem ahol a harc zajlik a bűnözéssel szemben, ahol a harc eldől helyi szinten, a bűnözéssel szemben minőségi változás és javulás kell.

„Ezt a célkitűzést kilencvenkilenc százalékban teljesítettük Magyarországon, a minőségében megújult rendőri szervek, a rendőrőrsök, a körzeti megbízottak, a polgárőr szervek és a polgárőrök együttműködésével – mondta Papp Károly. – Legutóbb az elnökség éves továbbképzésén azt tudtam elmondani, hogy rendőri szempontból nem csak országosan, nem csak a média számára, nem csak különböző konferenciákon, fórumokon, hanem helyi szinten is nagyon jó és példás együttműködés alakult ki az egyesületek, a rendőri szervek, illetve a rendőrök között.”

Papp Károly telitalálatnak minősítette a 100x100 Biztonság kiemelt bűnmegelőzési programot. Hangsúlyozta: „Külön szeretnék gratulálni azoknak a polgárőröknek, akik ennek a programnak az élharcosai voltak és ezért sokat tettek, sokat dolgoztak. Ennek a programnak a visszacsatolása, a fokozott közterületi jelenlét, az összehangoltabb polgárőri rendőrségi tevékenység eredménye, a polgárok számára egyértelmű és világos. Azok a polgármesterek, akikkel az elmúlt időszakban találkoztam, egyértelműen pozitívan nyilatkoztak és szóltak ennek a munkának, tevékenységnek a hatékonyságáról.”

A jövőre való tekintettel az Országos Főkapitány megfogalmazta: „Egyedül nem fog menni 2014-ben sem. Finomhangolásokkal tovább kell vinni azt a tevékenységet, amit az elmúlt években elindítottunk és végeztünk annak érdekében, hogy még magasabb szinten tudjuk, a polgárok biztonságérzetét garantálni.”

Végezetül valamennyi Rendőr nevében köszönetet mondott valamennyi Polgárőrnek azért az áldozatos tevékenységéért és munkájáért, amit a 2013. évben a közterületek rendjének fenntartásával, a bűncselekmények és más jogsértő magatartások megelőzéséért kifejtett. Köszönet mondott minden polgárőr hozzátartozójának, családtagjának, akik támogatták, elviselték azt, hogy a köz érdekében hasznos tevékenységet végeztek a partnereik, férjeik, feleségeik.